Här är varför andelar i DuPont Fabros-tekniken ökar idag

Här är varför andelar i DuPont Fabros-tekniken ökar idag

Anonim

Vad hände

Datacenters fastighetsinvesterande förtroende DuPont Fabros Technology

(NYSE: DFT)

tillkännagav tidigt fredag ​​morgon att det skulle gå samman med branschens tunga Digital Realty Trust

(NYSE: DLR)

. Enligt avtalet kommer DuPont Fabros aktieägare att få 0, 545 aktier av Digital Realty för varje andel av DuPont Fabros de äger.

Digital Realtys börsnoteringar för drygt 116 USD per aktie, som jag skriver detta, vilket innebär att ett erbjudandevärde på 63, 22 dollar för DuPont Fabros aktier. Detta är ett premie på 14% över DuPont Fabros föregående slutkurs, varför lageret därefter sköt upp med motsvarande belopp.

Nu då

Samgåendet är föremål för normala stängningsvillkor, såsom godkännande av båda bolagets aktieägare. Digital Realty tillkännagav att det har erhållit ett brolånsåtagande för att finansiera transaktionen, om den valde att använda den.

Båda företagens styrelser har godkänt affären och förväntar sig att fusionen ska stängas under andra halvåret.

Än sen då

I allmänhet är företagen beredda att betala premie för sina förvärvsmål eftersom de tycker att målet ger mer värde som en del av förvärvarens verksamhet än vad som idag återspeglas i aktiekursen. Och så är det här.

Enligt pressmeddelandet som avslöjar avtalet säger Digital Realty att det kommer att få följande fördelar, bara för att nämna några:

  • Kostnadseffektivitet. Samgåendet förväntas spara årligen 18 miljoner dollar i overheadkostnader.
  • Skala. Det kombinerade bolaget kommer att ha en större verksamhet, vilket kan innebära ökad finansiell flexibilitet och andra fördelar.
  • DuPont Fabros har en stor utvecklingsrörledning av fastigheter på befintliga Digital Realty-marknader. Fusionen eliminerar inte bara detta element av konkurrensen, men med fastigheterna under uppbyggnad bara 48% förhyrd skapar det en möjlighet att öka intäkterna.
  • Samgåendet kommer att lägga till Digital Realtys närvaro på marknader med hög tillväxt på datacenter som Northern Virginia, Chicago och Silicon Valley.

Slutsatsen är att Digital Realty anser att samgåendet med DuPont Fabros kommer att hjälpa det att uppnå sitt mål att vara ledande inom datacenters verksamhet och att lägga till betydande värde för verksamheten.