Varför första republikens bankstock steg på tisdag

Varför första republikens bankstock steg på tisdag

Anonim

Kolla in den senaste tidningen för First Republic Bank-vinstsamtalet.

Vad händer?

Aktier av First Republic Bank

(NYSE: FRC)

är stigande, stiger med mer än 12% från 3:45 PM EST efter att banken nöjde Wall Street med en bättre än förväntad resultatrapport.

Bolaget rapporterade att resultatet före skatt ökade med 21, 4% under fjärde kvartalet jämfört med samma period för ett år sedan, vilket drivs av robust inlåning och låneutveckling.

Ledningen utfärde också riktlinjer som föreslår 2019 kan vara ett banerår för denna snabbväxande bank.

Än sen då

Första republiken huggade ut en nisch som relationsbanken för rika hushåll i stora amerikanska storstäder som sträcker sig från Silicon Valley till New York City. Det här tillvägagångssättet har fungerat bra och hjälper till att locka insättare som bryr sig mer om service än räntor och driver sin lönsamhet i botten.

Efter år med tvåsiffrig årlig tillväxttillväxt visade första republikens fjärde kvartalet ett litet tecken på att sakta ner. Den genomsnittliga inlåningen ökade med 4, 1% kvartalet över kvartalet och 14, 5% året innan året under fjärde kvartalet.

Mest imponerande uppnådde den den här höga tillväxten utan betydande ökning av de priser som den betalar sina insättare. Den genomsnittliga insättningsutgiften är 0, 51% under fjärde kvartalet, bara en aning från 0, 45% under kvartalet och från 0, 28% året innan. Bankens "hemliga sås" är dess checkkonton, som utgör nästan 60% av inlåningen trots att banken bara betalar 0, 05% i ränta på dessa insättningar.

Nu då

Första republikens modell är en enkel, byggd på det grundläggande näringslivet att ta in insättningar och göra lån. Vid sin fjärde kvartals samtal med analytiker utarbetade bankledningen sin vägledning för 2019, vilket krävde tvåsiffrig låneutveckling och liten förändring i räntenettot för nätet under det kommande året.

Ledningen kräver att banken ska leverera en räntenivån på 2, 85% till 2, 95% 2019, bara något lägre än den genomsnittliga räntemarginalen på 2, 96% år 2018. En eventuell vinsttillväxt kommer att drivas i volym, eftersom förvaltningen styrde låntillväxten till fortsätt med en breakneck takt i "mid-teen" procentsatser år över år.

Wall Street tog budskapet i strid: Alla tecken tyder på att den första republikens tillväxthistoria är långt ifrån.