Varför RH Stock popped torsdag

Varför RH Stock popped torsdag

Anonim

Vad hände

Aktier av RH

(NYSE: RH)

, en heminredning detaljhandeln, hoppade på torsdagen. De ökade så mycket som 11, 5% men slutade handelsdagen upp 10, 1%.

Aktiens vinst följer ett tillkännagivande från RH på torsdagen att det hade godkänt ett återköpsprogram på 700 miljoner dollar.

Än sen då

RH: s nya återköpsprogram kommer sannolikt att finansieras med en kombination av befintliga kontanter, kassaflöde, upplåning under befintliga kreditfaciliteter och intäkter från inkrementella låneavtal, säger ledningen i ett pressmeddelande på torsdagen. Med 22 miljoner dollar likvida medel i balansräkningen, inga lån på 600 miljoner dollar, och nästan 200 miljoner dollar i löpande 12-månaders fria kassaflöde, har RH mycket finansiell flexibilitet för att genomföra sina återköp.

RH: s koncernchef Gary Friedman säger att auktoriseringen lyfter fram hur ledningen anser att aktien är undervärderad. "Vi fortsätter att tro att våra aktier är undervärderade och det nya återköpsprogrammet speglar vårt förtroende för framtidsutsikterna för vår verksamhet och fortsatta förbättringar av vår rörelsemodell."

Nu då

Investerare kan se detta tillstånd som både bevis på ledningens förtroende för sin verksamhet och som ett sätt för ledningen att skapa mer aktieägarvärde. Som Friedman sa, "Vi tror att denna kapitalallokeringsstrategi utgör ett tillfälle att skapa värde för våra långsiktiga aktieägare."