Varför Symantec Corporation förlorade 25,2% i maj

Varför Symantec Corporation förlorade 25,2% i maj

Anonim

Vad hände

Aktier i Symantec Corporation

(NASDAQ: SYMC)

lager förlorade 25, 2% av deras värde i maj, enligt uppgifterna S & P Global Market Intelligence.

Aktien störde efter nedslående vägledning för innevarande räkenskapsår som var förenat med ett tillkännagivande om att bolaget genomförde en internrevision.

Än sen då

Symantecs fjärde kvartalsresultat för försäljning och resultat kom långt över genomsnittet analytiker uppskattning men kom med bombshell nyheter om något företaget hade börjat genomföra. Följande citat från ett pressmeddelande efter resultat sammanfattar situationen:

Styrelsens revisionskommitté har inlett en intern utredning i samband med frågor som en tidigare anställd uppmärksammat om bolagets offentliga upplysningar, inklusive kommentarer till historiska finansiella resultat, rapportering av vissa icke-GAAP-åtgärder inklusive sådana som kan påverka verkställande ersättningsprogram, vissa framåtblickande uttalanden, aktiehandel planer och vedergällning. Revisionsutskottet har behållit oberoende rådgivare och andra rådgivare för att bistå den vid utredningen. Bolaget har frivilligt kontaktat Securities and Exchange Commission för att ge råd om att en intern utredning pågår och revisionsutskottet avser att ge ytterligare information till SEC när utredningen fortskrider.

I pressmeddelandet noteras att översynen fortfarande är i sina tidiga skeden och att Symantec inte kan ge en tidslinje för dess slutförande, konkret inblick i ämnet för undersökningen eller vägledning om vad man kan förvänta sig av resultatet. Företaget klargjorde senare att sonden inte är relaterad till en dataöverträdelse eller problem med sina produkter. Det lämnar fortfarande ett stort moln av osäkerhet över företaget och dess aktie, och aktierna föll ungefär 33% under nästa handelsdag. Nyheten av granskningen och eventuella dröjsmål för inlämning av sin 10-K-rapport följdes också av en serie betygsgrader från analytiker som täckte beståndet.

Nu då

Förutom osäkerheten kring revisionen kan bolagets intäkter och resultatprognoser för räkenskapsåret 2019 också vara orsak för beteende. Symantec, som är mest känt för sina Norton AntiVirus- och LifeLock-säkerhetsprogramvaror, förväntar sig att försäljningen under det aktuella räkenskapsåret kommer att ligga någonstans mellan 1, 1% och 1, 7% högre än 2018 resultat och att årets resultat faller mellan 2% och 11 %.

Företaget anger att vissa av de förväntade vinsterna släpper ut behovet av att utveckla och marknadsföra nya produkter som har införlivats i sitt ekosystem. Symantec har varit på en förvärvsspecialist de senaste åren för att stärka sin ställning i säkerhetsutrymmet och företagets senaste inkomster kallar klart att ledningen fortfarande söker nya företag att integrera.

Både företag och konsumentmarknader för cyber-säkerhet ser positivt på tillväxten och Symantec-aktien kan tyckas vara billig handel vid ungefär 14 gånger i år förväntat resultat men begränsad synlighet i revisionssituationen tyder på att investerare utan högrisk tolerans bör se någon annanstans.